Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

Szentháromság – Mani Gyöngy énekeiből

Szentháromság – Mani Gyöngy énekeiből

Szent-háromság

Az Atya a kimondhatatlan nagyság.

A Fiú a mérhetetlen tűrés.

A Szent Szellem az, ki nékünk az Életet megnyilvánítja.

Az Atya öröktől fogva rejtett.

A Fiú Idegen e világon.

A Szent Szellem az Ösvény az Eonokon át.

Az Atya a mindent ismerő Intelligencia.

A Fiú az Ige, mely önmagát megnyilvánította.

A Szent Szellem a Rejtélyek gyöngéd feltárója.

Az Atya a Hatalom Ura a Világegyetemben.

A Fiú az Atyának engedelmeskedő.

A Szent Szellem az Eonok világossága.

Ajkaink megpecsételése az Atya jele nékünk.

Kezeink békéje a fiú jele.

Szűziességünk tisztasága a Szent Szellem jele.

A megszentelt Szeretet az atya jele nékünk.

A bölcsesség ismerete a Fiú pecsétje.

A parancsolatok beteljesítése a Szent Szellem pecsétje.

Pecsételjük meg ajkainkat, hogy megtalálhassuk az Atyát.

Pecsételjük meg kezeinket, hogy megtalálhassuk a Fiút.

Őrizzük meg tisztaságunkat, hogy megtalálhassuk a Szent Szellemet.


Komment: Azt hiszem Mani méltó a Krisztus Apostola címre…

Share Button