Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

Nincsenek elvi korlátok

Nincsenek elvi korlátok

Nincsenek elvi korlátok

Határtalan örömmel állapíthatjuk meg, hogy Isten és az ember között nincsenek elvi korlátok.
Ha az alapvető akadályoktól eltekintünk, akkor a megnyilvánuláson keresztül átmegyünk a megnyilvánítatlanig is, azaz az időn keresztül az örökbe. Az idő a megnyilvánulás, az örök a meg nem nyilvánult, amelyből minden megnyilvánult keletkezik. Ezek szerint az örök a teremtés belső lényege, magereje, legmagasabbja.

A szellemben az idő és az örök elválaszthatatlan, kiegészítik egymást, összemosódnak. Az időben található a megnyilvánulás szüntelen folytatódása, és egyre pompásabb megjelenés; az örök mindezeknek táptalaja, gond és teherviselője, teljesítője.

Joggal beszélhetünk „Az időben lévő Örökről”.
Akinek ezt sikerül felismerni és tapasztalni, azt azonnal mélységes nyugalom, Betlehem békéje tölti el, mert megtalálta az egységet istennel, és a megváltást minden haláltól.
Mily csekély és milyen egyszerű mindezek láttán a dialektika és a természetszülte ember rövid élete! Mint enyhe fodrozódás egy óriási víztükrön; a valóságnak egy mellékes eltolódása; egy állat rikkantása a sivatag csendjében.

Aki e csekélységnél megáll, és ebbe temetkezik, az tulajdonképpen rettenetesen ostoba. S aki a fodrokat szemléli, de a tengert nem képes látni alatta, az nagyon abnormális; világos, hogy az ilyen megtanult félni a haláltól, a fodrozódás végétől! A haláltól, mely az elmerült embert kitépi ebből a rögeszméből, ebből a rendellenességből.
A rögeszme rettenetes és dermesztő. Az ebből való kiszakadás nem mehet végbe nyugodtan.

A megkristályosodásból való kilábalás, ez az „elváltozás” minden esetben összetörést, cserepekre hullást jelent. A dialektikus ember így tanult meg félni a haláltól. Számára az idő az öregedést, életereje elvesztését, a halál közeledtét, saját sírjának a megásását jelenti. Emiatt próbálja az ember az időt halogatni, meghosszabbítani; emiatt szeretne előle menekülni. Mi mindent meg nem tesz a halál halogatása érdekében! Szomorú látvány ez a versenyfutás a pusztulással.

Share Button