Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

Ne légy gonosz! – Hermész és Tát beszélgetése

Ne légy gonosz! – Hermész és Tát beszélgetése

Részlet a Corpus Hermeticumból, az Egyiptomi Ős-Gnózis 4. kötetéből
Tát a tanítvány kérdez, és Hermész a beavató szellem válaszol

” Tát:
Isten tehát az anyagban van, Atyám?

Hermész:

Ha az anyag istenen kívül lenne, fiam, akkor miféle helyet választanál számára? Mert mi más lenne, mielőtt működésre nem serkentették, mint zavaros tömeg? Ha pedig tevékenységre kell sarkallni, akkor ki teszi azt?

Azt mondtuk ugyanis, hogy a hatóerők Isten alkotásai. Márpedig kitől kapta minden élő az életet? Kinek köszönhetik halhatatlanságukat a halhatatlanok? Ki végzi el a változást a változóban?

Akár anyagról beszélsz, akár testről, vagy a dolgok lényegéről, tudd meg, hogy ezek mind isten erőhatásai!

Az anyagban lévő erőhatás képezi az anyagiságot, a testekben lévő erőhatás képezi a testiséget, és a dolgok lényegében lévő erőhatás határozza meg a valódi mivoltot.

Mindez Isten a mindenség. A mindenségben semmi sincs, ami ne Isten lenne.

Ezért nem lehet Istent olyan fogalmakkal körülírni, mint méret, hely, tulajdonság, forma, vagy idő. Mert Isten a mindenség, s így ott van mindenben, és mindent magába foglal. Imádd ezt az igét, fiam, és tiszteld. Csak egyetlen istentisztelet létezik, Istent egyetlen módon lehet szolgálni és tisztelni, azzal, hogy nem vagy gonosz!”

és újra:  

Csak egyetlen istentisztelet létezik, Istent egyetlen módon lehet szolgálni és tisztelni, azzal, hogy nem vagy gonosz!

Share Button