Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

Isten napja, mely fénylik a sötétségben

Isten napja, mely fénylik a sötétségben

Isten napja, mely fénylik a sötétségben

Azt gondolom,  ha jut rá idő, néha érdemes elsétálni a tudatunk, és belátásunk határáig. Oda ahol már bizonytalan a talaj, jól bevált kliséink elvesztik erejüket, és csak ott állunk a szürke homályba bambulva, mely mögött még nagyobb sötétség húzódik.

Hogy miért? Mert tudjuk, hogy a homály, és a még előlünk rejtett dolgok, idővel ~akár évezredek múlva ~ de felfedik magukat ha eljön az ő idejük.

És talán azért is, mert vannak pillanatok az életben, amikor az idő és a belátás alkalmas rá, hogy megmutassa számunka, hogy lassan indulnunk kell tovább, el kell engednünk az aktuális gumicsontot…búcsút kell mondanunk a biztonságos házunknak melyet a híd közepére építettünk…mert a túlpart vár, hív minket…

Most ide, a valóság és az absztrakt, a lét és az élet határára invitállak téged… Egy igazi különlegességgel. Tényleg uniqum a maga műfajában…

Az Író, mely minden lényegesebb dolgot, amit fontosnak vélt közölni, néhány sorban közzétett. Alapszinten feltételezi, a jelképek, és szimbólumok nyelvén ért a kedves olvasó…Ha nem az annál jobb…Miért? Mert az úgynevezett Ősképek, lényünk legbelső rétegeiben hatnak a legtisztábban. Hacsak nem szemeteljük tele elképzelésekkel, találgatással a dolgot.

Mit kell róla tudni? Jézus kortársa, és egyazon rend az Esszénusok tagja volt…Ez az egyetlen irat, ami fennmaradt tőle. nem tejtermék… Az eredeti megtalálható a Biblioteka Hermetika-ban, Hollandiában.

Szóval, csak engedd be…

APOLONIO DE TIANA:  NUCTEMERON

Isten napja, mely fénylik a sötétségben

Az első óra:

A démonok együtt zengik Isten dicséretét, megszabadulva a gonoszságtól és a haragtól

A második óra:

A zodiákus halai Istent magasztalják a dualitás által.
A tüzes kígyók a bot köré csavarodnak és a villám elcsendesül.

A harmadik óra:

A Hermészbot kígyói háromszor egymásba fonódnak.
Cerberus kitátja háromszoros torkát és a tűz, Isten dicséretét zengi a villám három nyelvével.

A negyedik óra:

A negyedik órában a lélek visszatér a sírok meglátogatásából. Ez az a pillanat, amikor meggyullad a kör négy sarkában a négy mágikus lámpa. Ez a csábítások és illúziók órája.

Az ötödik óra:

A Nagy Vizek hangja a mennyei Szférák Istenét énekli

A hatodik óra:

A szellem rezzenéstelenül, félelem nélkül várja a pokoli szörnnyel való találkozást.

A hetedik óra:

A tiszta emberek akarata irányítja a tüzet, mely életet ad a lélekkel rendelkező lényeknek. A Beavatott kinyújtja a kezét és a szenvedés békévé változik.

A nyolcadik óra:

A csillagok egymással beszélgetnek és a napok lelke válaszol a virágok sóhajaira. Az összhang áramlata kibékíti egymással a természetlényeket.

A kilencedik óra:

A szám, amelyet nem szabad felfedni.

A tizedik óra:

A csillagászati ciklus és az emberi élet körforgásának a kulcsa.

A Tizenegyedik óra:

A Géniuszok szárnyainak a surrogása hallatszik, akik szféráról szférára repülve Isten üzenetét viszik egyik világból a másikba.

A tizenkettedik óra:

Itt megy végbe a Tűz által az Örök Fény műve.

Tudom, nesze semmi fogd meg jól…vagy nem?

Share Button