Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

Honnan? Hová? Miért?

Honnan? Hová? Miért?

Honnan? Hová? Miért?

Igen. Fontos kérdések.

A vízöntő kor küszöbén állunk.Valami változik.

Változik belül és kívül. A valódi kérdés azonban az, hogy mi változik?

A jelenlegi helyzetünk ilyen:  


Joshua Bell-t a világ legjobb művészét, kutya nem vette észre…

Az egyik legfontosabb konklúzió talán ez lehet:

Ha nem vagyunk képesek megállni, és meghallani a világ egyik legjobb zenészét, aki a világ legjobb zenéit játssza, akkor ugyan mennyi dolgot nem veszünk észre életünk során?

Többnyire semmit. Nos azt hiszem ez az a dolog ami változik. Vagy felébredünk, vagy örökre beleragadunk a valótlanság illúziójába.

A dallamot, mely a legszebb dalt játssza a szívünkben, meg kell hallanunk… A vízöntő kor elhozza a választás lehetőségét.

Megosztanék egy gondolatot:

“A Vízöntő és a választás

A Vízöntő jelképe visszaköszön a vizeskorsós ember alakjában, akivel – Jézus Krisztus útmutatására – a tanítványok találkoztak a kapunál. „…egy ember jő előtökbe, a ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt…” – mondta Jézus. Kövessük azt az ösvényt, melyet az élő víz mutat e hanyatló világban, és megtaláljátok az elkészített „Úrvacsorát”. Aki követi a vízhordót, azt a Via Dolorosa beteljesítéséhez hívják. Akik készek rá, hogy e vízhordót vezetőjüknek, kovásznak lássák, amely összetöri őket a jóra, azok tanítványok lesznek. Uránusz – az elektromosság és az étererők irányítója – hozzáadja ragyogó és melengető tüzét az élő víz sugaraihoz. Ha szellemiek vagyunk, egyesítjük a fejet és a szívet. Szívünkből az élet vize gondolkodásunk szent tüzére ömlik, s új emberek leszünk, akik valóban új és különös felfedezéseket tesznek s csodás misztériumokat tárnak fel. A tömegembert azonban e két sugár hanyatláshoz viszi: olyan felfedezésekhez, melyek negatív értelemben rombolóak és összetörőek. Ilyen negatív reagálás eredményeként születnek többek között a pusztító fegyverek is, amelyekkel mindent felemésztő tüzet zúdítanak az emberiségre.

Ha az ember az Isteni egység háromszoros segítő erőire hangolódik, akkor ezek az erők tudata belső határainak áttöréséhez és szellemi látóhatára kiszélesedéséhez vezetik. Korunk különösen kedvez az okkultizmus fejlődésének, amint ezt a mágikus, középkori misztériumok, és a primitív társadalmak misztériumai iránti érdeklődés fokozódása is mutatja. A Vízöntő ténylegesen valami újat hoz: legyen az jó vagy rossz. Világunk háromszoros kovászaként a Vízöntő az egész emberiségen kifejti hatását, s elvezeti ahhoz, amivé válnia kell. A végeredmény megmutatja majd, hogy az anyag kibírta-e ezt a kovászt, vagy sem.” forrás

Maga a cikk is megéri hogy rászánd az időt, de az idézet vége, válasz a kérdésre. Szívből remélem, és bízom abban, hogy képesek vagyunk kibírni a változás feszültségét és egy új kor hajnalára ébredünk, mely elhozza az anyag-rögeszméktől való szabadulást. S egyúttal a címben feltett kérdések, sem lesznek kérdések többé…

Share Button