Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

Hermész Triszmegisztosz és a Corpus Hermeticum

Hermész Triszmegisztosz és a Corpus Hermeticum

Hermész Triszmegisztosz és a Corpus Hermeticum

Az emberiség számára vitathatatlanul az egyik legkülonlegesebb máig fennmaradt, és tömegek számára elérhető szellemi kincs a Corpus Hermeticum. Aki nem hiszi olvassa el.

Az csupán csak sajnálatos dráma, hogy noha elérhető, felé nem nyúlunk, s így el sem érhetjük azt. A sorsunk alapvető iránya 2000 éves bölcsesség igazságában halad rendíthetetlenül előre, miszerint:

“Elvész az én népem, mivelhogy ismeret nélkül való”

Régen az Igazán értékes tanításokat titkos helyekre rejtették. Ma divatos ezoterikus vagy spirituális gyorsétkezdék végeláthatatlan kínálatában elkeveredve találhatjuk meg a sok ízletes, ámbár emészthetetlen, valódi fejlődést nem szolgáló, misztikus műkaja között. Valódi belső megkülönböztető képesség nélkül, maximum a “kegyelem” adhatja kezünkbe, hiszen annak, hogy rátaláljunk, kevesebb az esélye mint hogy azt ki lehetne fejezni.

Hermész Triszmegisztosz

Mindenesetre most a Corpus Hermeticum itt van. DE!

Van egy dolog amiről előtte szót kell ejtsünk. Az újjászületéshez vezető ösvény feltételeit jól kell értenünk.

Hamvas Béla bátyánk így ír erről:

“A dialógusban Hermész, a tanítvány Tothot felvezeti az iniciáció szent hegyére. A tanítás magja: az újjászületés. A párbeszéd természetesen a beavatásnak csak egyetlen fokozata. Az előbbi fokozatokat: az elmélyedésről, a morális tisztaságról szóló beszédeket feltételezi. Ezúttal döntő mozzanatról van szó: a tanítvány a misztériumra felkészülten most először kell hogy szemét befelé fordítsa. Ez a metanoia fordulata. Az elmélyedésnek, a rítusoknak, az önmegtartóztatásnak, a szigorú morális fegyelemnek önértéke tulajdonképpen nincs. Mindez csak arra való, hogy az embert a metathesziszre, az átlépésre, az anyagi világból a szellemvilágba való áthelyezésre alkalmassá tegye.”

Most olvasd újra a vastagon szedett részt!

Ugye érted? Csak mert jellemes, becsületes, morális, tiszta vagy. Csak mert tökéletesen elvégzed a feladatokat, s minden erőddel azon töröd magad, hogy megfelelj a tízparancsolatnak vagy a hegyibeszédnek,  vagy egyéb szent iratok követelmény rendszerének. Csak mert morzsolod a rózsafüzért vagy a japa-láncot, meditálsz, és fegyelmezetten jársz templomba. Imádkozol naponta. és megbocsátasz az ellened vétkezőnek számítván a te bűneid megbocsátására… Előrébb egy tapodtat sem jutsz ezektől. Bocs. Ez van.

Igaza van, aki mindezt semmibe veszi? Nincs. Mert nem cél, de feltétel. S ha a választott keretrendszerben a feltételekbe beletörik az egód. A dolog ott kezd izgalmassá válni.

Ha ebben kész vagy fejlődni. Ha vállalod a magadon való munkát. Akkor van értelme már a kezed kinyújtanod a Corpus Hermeticum felé. Mert valóban különleges lehetőséget ad arra, hogy haladhass az újjászületéshez vezető ösvényen.

Share Button