Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

Elmondom neked a Királyság titkait

Elmondom neked a Királyság titkait

Elmondom neked a Királyság titkait

Júdás másképp – csak gondolkodj rajta kicsitt…

“Elvész a népem mivelhogy ismeret nélkül való!”

No igen, ez a nép mi vagyunk, mivelhogy még a leghívebb keresztények is benyelték amit az egyházi főméltóságok beadagoltak nekik a zsinatok által megcsonkított és átírt “igazságról”

részlet Júdás evangéliumából:

Aki közületek elég erős az emberi lények között, hozza ki a tökéletes embert, és álljon arcom elé!” Mind azt mondták: “Megvan hozzá az erőnk!” De a szellemük nem mert odaállni elé, kivéve Júdás Iskariótest. Képes volt odaállni elé, de nem tudott a szemébe nézni, hanem elfordította az arcát. Júdás ezt mondta neki: “Tudom, hogy ki vagy, és hogy honnan jöttél. Barbelo halhatatlan birodalmából vagy. És én nem vagyok méltó kiejteni annak a nevét, aki elküldött téged.”

(1c) Jézus négyszemközt beszél Júdással Tudva, hogy Júdás valami magasztosra reagált, Jézus ezt mondta neki: “Lépj el a többiektől, és elmondom neked a Királyság titkait. Számodra lehetséges, hogy elérd azt, de nagyon fájdalmas lesz. Mert valaki más fog a helyedre lépni, hogy a tizenkét tanítvány ismét teljességben legyen az istenével.” Júdás azt mondta neki: “Mikor fogod nekem elmondani ezeket a dolgokat, és mikor fog a fény nagy napja felkelni a nemzedéknek?” De amikor ezt mondta, Jézus otthagyta őt.

Share Button