Barbelo Blog - egy hétköznapi rózsakeresztes blogja

A rátermettek köréből, nincs igazolt távolmaradás

A pokol közmondásai

A pokol közmondásai

A pokol közmondásai

Illő tiszteletünket kifejezni néha a nagy klasszikusok előtt. William Blake és Babits Mihály is megérdemli a kalap emelést s könnyed tiszteletteljes főhajtást!

Ha túl jól érzed magad, vagy épp túl szarul… ajánlom e sorokat szíves figyelmedbe kedves olvasó!

 • Vetéskor okulj, aratáskor oktass, télidőben örvendezz.
 • Hajtsad szekeredet és ekédet a holtak csontjain át.
 • A Mértéktelenség útja vezet a Bölcseség palotájába.
 • Az Okosság gazdag és csúf vénlány, akinek a Tehetségtelenség udvarol.
 • Aki óhajt és nem cselekszik: dögvészt áraszt.
 • Az elvágott féreg megbocsát az ekének.
 • Aki a vizet szereti: dobjátok a folyóba.
 • Az ostoba nem ugyanazt a fát látja, mint a bölcs.
 • Akinek az arca nem ad fényességet: soha se lesz csillag.
 • Az Örökkévalóság szerelmes az Idő gyermekeibe.
 • A munkás méhnek nincsen ideje búbánatra.
 • A Bolondság perceit kiméri az óra, de nincs óra, mely a Bölcseség perceit megmérje.
 • Csak az a táplálék egészséges, amelyet háló és tőr nélkül szereztünk.
 • Számot, súlyt s mértéket inséges esztendőben vegyünk elő.
 • Ameddig a madár a maga szárnyán száll, nem mondhatod „túlságos” magasnak a röptét.
 • Holttest nem áll bosszút, ha megbántják.
 • A legfenségesebb cselekedet: másvalakit magad eleibe tenni.
 • Ha a bolond következetes maradna a bolondságban: bölcs lenne.
 • Ostobaság a gyávaság ruhája.
 • Szégyen a gőg ruhája.
 • Börtönök a Törvény köveiből épültek, bordélyok a Vallás tégláiból.
 • A páva gőgje Isten dicsősége.
 • A bak bujasága az Isten jósága.
 • Az oroszlán dühe Isten bölcsesége.
 • Az asszony meztelensége az Isten munkája.
 • A bánat telje nevet, az öröm telje sír.
 • Az oroszlánok ordítása, farkasok üvöltése, a viharzó tenger tombolása és a romboló Kard
 • túlságosan nagy darabjai a Végtelenségnek: sehogyse férnek az ember szemébe.
 • A róka a csapdát okolja: nem magát.
 • Gyönyör ejt teherbe, de a fájdalom szül.
 • Hordja a férfi az oroszlán bőrét, asszony a juh gyapját.
 • Madárnak fészek, póknak háló, embernek barátság.
 • Amit ma bebizonyítanak: hajdan csak képzelték.
 • A ciszterna tartalmaz: a forrás túlárad.
 • Egyetlen gondolat betölti a végtelenséget.
 • Légy mindig kész kimondani a gondolatodat: és minden aljas ember kerülni fog.
 • Minden, amit el lehet hinni: egy kép az igazságról.
 • A sas sohsem vesztegette annyira idejét, mint mikor leereszkedett, hogy a varjutól tanuljon.
 • A róka gondoskodik magáról: de az oroszlánról az Isten gondoskodik.
 • Az, aki eltürte, hogy fölé kerekedj: jól ismer.
 • Ahogy az eke megindul a szóra: úgy hallgat az Isten az imára.
 • A dühös tigris bölcsebb, mint a betanított ló.
 • Álló víztől mérget várhatsz.
 • Nem tudhatod mi elég, míg nem ismered azt, ami több az elégnél.
 • Ostoba ember szemrehányására jól ügyelj: királyi kitüntetéssel ér föl az!
 • A bátorságban gyenge: erős az ügyességben.
 • Az almafa nem kérdi a vackort, hogy hogyan kell nőni, sem az oroszlán a lovat, hogy hogyan keresse prédáját.
 • Ha mások nem lettek volna bolondok: mi lennénk.
 • Az édes gyönyör lelkét be nem mocskolhatod.
 • Ha sast látsz, a Geniusnak egy darabját látod: emeld föl fejedet!
 • Mintahogy a hernyó a legszebb szirmokra rakja tojásait: úgy rakja a pap átkait a legszebb örömökre.
 • Egy kis virágot megteremteni: korszakok munkája.
 • Átkozd a láncokat! Áldjad az Oldásokat!
 • Legjobb bor a legrégibb, legjobb víz a legfrissebb.
 • Imák nem szántanak! Magasztalások nem aratnak! Örömök nem nevetnek! Bánatok nem sírnak!
 • A fej Fenség, a szív Páthosz, a genitáliák Szépség, a kéz és láb Arány.
 • Ami a levegő a madárnak, vagy a tenger a halnak: az a megvetés a megvetésre méltónak.
 • A Bőség – Szépség.
 • Ha az oroszlán a rókától venne tanácsot: akkor ügyes lenne.
 • Javítás teszi az utat simává, de rögös út, és javítgatás nélkül, a Genius útja.
 • Inkább ölj meg egy csecsemőt a bölcsőjében, minthogy teljesítetlen vágyakat föltáplálj.
 • Ahol nincsen ember, meddő a Természet.
 • Igazságot nem lehet mondani úgy, hogy megértsék és mégse higyjék el.
 • Elég! vagy nagyon is sok.

 

 

Share Button